Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Rebecca Gmoser

Rebecca Gmoser

Doktorand

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: rebecca.gmoser@hb.se

Rumsnummer: D610

Signatur: regm

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Resursåtervinning med fokus på att ta fram innovationer inom bioteknik. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2016. Innan dess utbildade jag mig inom bioteknik med master i livsmedelsteknik vid Lunds tekniska högskola (LTH).

För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Utveckling av filamentös svamp med pigment som en ny produkt i bioraffinader” där vi studerar möjligheten att producera biomassa med pigment lämpad för främst foderindustrin från den ätliga filamentösa jästsvampen Neurospora intermedia. Projektet finansieras av Lantmännens Forskningsstiftelse och Högskolan i Borås. Min undervisning berör framför allt grundläggande kemi och bioteknik.

Områden

Huvudhandledare