Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Anette Gustafsson

Anette Gustafsson

Universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354553

E-post: anette.gustafsson@hb.se

Rumsnummer: C705

Signatur: ANGU

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar