Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Carina Hallqvist

Carina Hallqvist

Universitetslektor

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4354506

E-post: carina.hallqvist@hb.se

Rumsnummer: L417

Signatur: CAHA

Fil.dr i data- och systemvetenskap med inriktning informatik.

Avhandlingstitel

Passion for Participation. The Importance of Creating Support for Motivation.

Områden

Centrumbildningar