Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Anna Hampson Lundh

Anna Hampson Lundh

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355991

Mobilnummer: 0733-949268

E-post: anna.hampson_lundh@hb.se

Rumsnummer: D306C

Signatur: ALU

Anna Hampson Lundh, fil. dr., är lektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, samt Senior Research Fellow vid the Department of Information Studies, Curtin University, Perth, Australien. Hennes forskning ligger i skärningspunkten mellan biblioteks- och informationsvetenskap och utbildningsvetenskap och hennes specifika forskningsintressen gäller barns läsning och dokumentpraktiker, samt tillgängliga medier.

Under de senaste åren har Anna arbetat tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i ett projekt som syftar till att utveckla biblioteksservicen för unga talboksanvändare. För närvarande leder Anna projekten Läsning, tradition och förhandling (LÄST)Läsaktiviteter i svenska klassrum 1967-1969 (finansierat av Vetenskapsrådet), samt Learning to read talking booksThe documentary practices of children with print disabilities (finansierat av Curtin Senior Research Fellowship). I dessa projekt utforskar Anna och hennes kollegor barns läsaktiviteter och läspraktiker, både i det samtida samhället och historiskt.

Anna har arbetat vid Bibliotekshögskolan sedan 2004, och disputerade 2011 vid Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

Avhandlingstitel

Doing research in primary school: Information activities in project-based learning

Områden