Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Patrik Hedberg

Patrik Hedberg

Universitetsadjunkt

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4354139

Mobilnummer: 0705-332431

E-post: patrik.hedberg@hb.se

Rumsnummer: L426

Signatur: PH

Områden