Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Börje Hellqvist

Börje Hellqvist

Universitetsadjunkt

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354665

E-post: borje.hellqvist@hb.se

Rumsnummer: D801

Signatur: BOHE

Områden

Centrumbildningar