Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Alison Hicks

Alison Hicks

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: alison.hicks@hb.se

Signatur: ALHI

Jag är doktorand på Bibliotekshögskolan. Min forskning rör hur tvåspråkiga upplever information i vardagen, i sin utbildning eller på arbetsplatsen. Jag studerar också vad det innebär för bibliotekarieyrket med en växande mångkulturalism.

Besök min webbsida för mer information om mina publikationer och mitt arbete: alisonhicks.weebly.com (extern link).

Områden