Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Sabina Huc

Sabina Huc

Doktorand

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: sabina.huc@hb.se

Rumsnummer: D620

Signatur: SAHU

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Kristofer Gamstedt