Hultgren, Frances - Forskning - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Frances Hultgren

Frances Hultgren

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354354

E-post: frances.hultgren@hb.se

Rumsnummer: C532

Signatur: FHU

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på informationssökning och barnbibliotek. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2000. Innan dess utbildade jag mig på Göteborgs Universitet.

För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt finansierat av Malmö stadsbibliotek och Region Skåne. Jag är också verksam som vetenskaplig ledare i utformningen av en utbildningsmodul för Skolverkets satsning ”Läslyftet”.

Avhandlingstitel

Approaching the future, a study of Swedish school leavers' information related activities (Högskolan i Borås/Göteborgs universitet 2009).

Områden

Uppdrag

Vetenskaplig ledare för Läslyftet 2014-10-01--2015-06-31
Syftet med projektet är att stimulera läsintresse i form av en fortbildningsmodul i Skolverkets satsning. Modulen finns tillgängligt på Läs- och skrivportalen.