Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Åsa Israelsson-Skogsberg

Åsa Israelsson-Skogsberg

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354709

E-post: asa.israelsson-skogsberg@hb.se

Rumsnummer: E531

Signatur: ASIS

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården. Mitt doktorandprojekt handlar om hemventilatorbehandling till barn och ungdomar samt deras och familjens livssituation. Den övergripande målsättningen med avhandlingen är att utveckla kunskap om livssituation och vårdbehov för barn och ungdomar med hemventilatorbehandling samt familjens situation. Personliga assistenters erfarenheter av att vårda i hemmet studeras också.

Jag påbörjade min anställning som doktorand 2015. Innan dess har jag arbetat som intensivvårdssjuksköterska samt forskningssjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Katja Laakso, Sahlgrenska Akademin
  • Agneta Markström, Akademiska Sjukhuset Uppsala
  • Carina Persson, Linnéuniversitetet

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.