Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Lennart Jagemar

Lennart Jagemar

Docent

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354605

Mobilnummer: 0732-807391

E-post: lennart.jagemar@hb.se

Rumsnummer: D826

Signatur: LEJA

Jag arbetar som universitetslektor i byggteknik och forskar inom området installationsteknik med fokus på energieffektiva byggnader och klimathållningssystem.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan oktober 2014. Dessförinnan arbetade jag ett par år drygt som universitetslektor i installationsteknik vid Byggteknik på Örebro universitet efter att ha arbetat i drygt tio år som konsult i Göteborg med inriktning mot installationsteknik och energieffektivitet. Under två år dessförinnan hade jag en postdoktortjänst vid Danska Statens Byggeforskningsinstitut. Innan dess har jag forskat och undervisat på Institutionen för Installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt där ett är delfinansierat av Vinnova. Detta projekt ingår i den högskolegemensamma innovationsplattformen Norrby och kommer att behandla såväl energieffektiv renovering av de befintliga flerbostadshusen som nybyggnation av lågenergihus.

Ett annat projekt dokumenterar och undersöker energianvändningen i en handfull lokalbyggnader som värme- och kylförsörjs med kylvärmepumpar kopplade till borrhål i berg. Ett tredje projekt studerar normalårskorrigering av byggnaders värmeenergianvändning med särskild inriktning mot graddagarnas historia.

Avhandlingstitel

Design of Energy Efficient Buildings - Applied on HVAC Systems in Commercial Buildings. Dept. of Building Services Engineering, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. 1996.

Centrumbildningar