Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Arvid Jakobsson

Arvid Jakobsson

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: arvid.jakobsson@hb.se

Signatur: arja

Områden