Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Marianne Johansson

Marianne Johansson

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354750

Mobilnummer: 0706-818889

E-post: marianne.johansson@hb.se

Rumsnummer: E712

Signatur: MARJ

Avhandlingstitel

Life after terminated IVF – experience and quality of life among men and women (2010), Göteborgs universitet.

Områden