Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

May Kahoush

May Kahoush

Doktorand, EU

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354072

E-post: may.kahoush@hb.se

Rumsnummer: S441

Signatur: myka

Jag är doktorand på Textilhögskolan, Sektionen för textilteknologi, som det andra partneruniversitetet inom SMDTex-projektet nr 42-2015.

Jag fokuserar på biofunktionalisering av ledande textilier med redox-enzymer för miljömässig tillämpning. Jag påbörjade detta projekt vid ENSAIT (i Frankrike) där jag också fick min masterexamen i textila material och processer. 

Avhandlingstitel

Eco-technologies for immobilizing enzymes on conductive textiles, for sustainable development

Områden