Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Jyoti Kapur

Jyoti Kapur

Doktorand, Marie Curie

Sektionen för design

Telefonnummer: 033-4354276

E-post: jyoti.kapur@hb.se

Signatur: JYKA

Forskarstuderande vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för design.

Jag är en av doktoranderna i EU-projektet ArcInTexETN inom Horizon 2020. Jag har arbetat sedan 1996 efter att jag tog min masterexamen i knitwear design och teknologi i New Delhi, Indien. Jag har specialiserat mig inom knitwear fashion design. Innan jag fick min doktorandtjänst inom ArcInTexETN i Borås, så har jag bott och arbetat i olika delar av världen såsom Indien, Tyskland, Kina och Schweiz.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Prof. Norbert Palz, Universität der Kunste, Berlin