Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354761

Mobilnummer: 0701-866413

E-post: katarina.karlsson@hb.se

Rumsnummer: D701

Signatur: KRK

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Barn- och procedurrelaterade åtgärder.

Områden

Huvudhandledare

  • Karin Enskär, Hälsohögskolan Jönköping.