Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Khokar, Nandan

Khokar, Nandan

Signatur: NAKH

Jag är professor i textilteknologi med inriktning mot kompositmaterial. Mitt fokus ligger på att förmedla och utöka den nya kunskap som skapas via patenterade uppfinningar av teknologier för bildande av 2D- och 3D-tyg samt avancerade armeringsmaterial. Några av dessa banbrytande innovationer låg till grund för mitt doktorandarbete som rörde fastställande av principer och tekniska aspekter av 3D-vävning, enaxlig sk. noobing, en teknik där man binder samman keramiktrådar och får fram tredimensionella strukturer, och bandvävningsprocesser och dessa tygs strukturer.

Jag har en doktorsexamen från Chalmers tekniska högskola, 1997, Sverige, och dessförinnan en mastersexamen i textilteknik och industriell exponering i Indien. Jag har utsetts till medlem i Textile Institute, Storbritannien, 2009, för mina bidrag till att driva utvecklingen inom avancerad textilteknik framåt.

Det är roligt och tillfredsställande att kunna komplettera föreläsningarna med aspekter av teknik, maskiner, patent och entreprenörskap för att ge studenterna ett mervärde då de får tillgång till förstahandsinformation och erfarenheter då jag är en av grundarna för och utvecklingschef för företagen Biteam AB och Oxeon AB, de bolag som är baserade på mina uppfinningar och som har öppnat nya tekniska och kommersiella gränser inom detta område.

Områden