Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Susanne Klaar

Susanne Klaar

Universitetslektor

Sektionen för förskollärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354371

E-post: susanne.klaar@hb.se

Rumsnummer: A601A

Signatur: SUKL

Jag är verksam som lektor med inriktning mot förskoledidaktik och jag har ett specifikt intresse för förskolebarns naturlärande och förskollärares undervisning med naturinnehåll. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan januari 2013, och gick innan dess en forskarutbildning vid Örebro universitet där jag ingår i den ämnesövergripande forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-Making in Educational Discourses). Läs mer om forskningsmiljön
Jag har en bakgrund som förskollärare och Ma/No lärare år 1-7 och mina forskningsintressen handlar om vad det betyder att som förskolebarn lära om natur, på vilka sätt som förskollärare bidrar och hur förskolans värden och traditioner medverkar i dessa lärprocesser. Jag är också intresserad av att utveckla analysmetoder för att undersöka barns lärande, både när det gäller forskning och pedagogisk praktik.

Länk till min avhandling (pdf)

Avhandlingstitel

Naturorienterad utbildning i förskolan - Pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

Områden