Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Maria Kulinska

Maria Kulinska

E-post: maria.kulinska@hb.se

Signatur: MAKU

Avhandlingstitel

Digital tools for developing co-design customize platform with integration of comfort and fashion.