Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Manoj Kumar Paras

Manoj Kumar Paras

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354195

Mobilnummer: 0700066689

E-post: manoj_kumar.paras@hb.se

Rumsnummer: U339

Signatur: MAPA

Jag arbetar som biträdande forskare inom textilt management med fokus på värdekedjor inom modeindustrin.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2014. Innan det arbetade jag vid NIFT, Indien som forskarassistent i mer än två år. Utöver detta har jag industriell erfarenhet efter nästan 3,5 år inom klädskapande och som IT konsult. Jag har examen i modeteknologi.

Mitt forskningsprojekt är finansierat av Erasmus Mundus.

Avhandlingstitel

Transparency/Visibility of Circular Fashion Value Chain and its resilience.

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

Bihandledare