Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Lars Hedegård

Lars Hedegård

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354543

E-post: lars.hedegard@hb.se

Rumsnummer: U312

Signatur: LAR

Lars är doktorand i textilt management inom området textil och mode. Lars arbetar med hållbarhet inom textil detaljhandel. Inom ramen för sitt doktorandprojekt följer Lars initiativ inom den textila detaljhandeln i Sverige som beskrivs av initiativtagarna till initiativen som hållbara. Exempel på initiativ är återbruk/återvinning av kläder och textiler, klädbibliotek, second-hand-butiker samt uthyrning av kläder. De generella frågeställningarna som Lars arbetar utifrån är: hur fungerar initiativen, vem och vad ingår i initiativen och hur skapas hållbarhet i initiativen. Doktorandstudierna påbörjades i februari 2015, men Lars har varit anställd vid Högskolan i Borås och arbetat med utbildning och administration vid Textilhögskolan sedan 2009.

Jag ingår i forskningsprojektet Re:textile (extern länk).

Områden

Huvudhandledare