Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Sara Larsson Fällman

Sara Larsson Fällman

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354733

E-post: sara.larsson@hb.se

Rumsnummer: E501A

Signatur: sala

Sedan hösten 2015 är jag antagen som doktorand vid Skolan för teknik och hälsa vid KTH. Mitt forskningsområde är ledarskap och organisering för en hållbar hälsa och ett hållbart arbetsliv under omorganisationer. Jag ingår i en forskargrupp som leds av professor Lotta Dellve vid KTH samt Högskolan i Borås. I forskargruppen ingår forskare och doktorander från KTH, Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping och Karolinska Institutet.

Min yrkesprofession är distriktssköterska och jag har sedan 2011 arbetat på Högskolan i Borås som adjunkt. Under min tid på Högskolan i Borås har jag haft förmånen att arbeta med båda mina favoritområden, vilka är ledarskap och organisering i sjukvården samt hälsofrämjande och förebyggande vård. De två senaste åren har jag varit kursansvarig för distansundervisning/flexibelt lärande inom Vård- och omsorgsadministration, där jag aktivt kunnat jobba med ett av mina mål i livet: att göra studier på högre nivå möjlig för alla. 

Områden

Centrumbildningar