Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Erin Lewis

Erin Lewis

Doktorand

Sektionen för design

E-post: erin.lewis@hb.se

Signatur: Erle

Områden