Lindh, Maria - Forskning - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Maria Lindh

Maria Lindh

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355905

E-post: maria.lindh@hb.se

Rumsnummer: D412

Signatur: MLI

IT professionella hävdar ofta att molntjänster påverkar organisationer på olika sätt, bl a vad gäller organisationens arbetsprocesser och -strukturer. I min avhandling vill jag undersöka olika uppfattningar om molntjänster, inom organisationer och just nu tittar jag på Google Apps For Education i en skolkontext. Jag vill belysa komplexiteten när det gäller IT i organisationers informationshantering.

Avhandlingstitel

In the clouds - implications for information management in organisations

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare