Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Lukitawesa Lukitawesa

Lukitawesa Lukitawesa

Doktorand

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354612

Mobilnummer: 0764-122552

E-post: lukitawesa.lukitawesa@hb.se

Rumsnummer: D620

Signatur: LULU

Jag arbetar som doktorand inom resursåtervinning. Min forskning fokuserar på att förbättra biogasproduktion från organiskt avfall som exempelvis matavfall och kommunalt avfall genom att använda en "anaerobic membrane bioreactor" (AnMBR).

Se presentationen i sin helhet på engelska.

Områden

Huvudhandledare