Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Lundberg, Kristina

Lundberg, Kristina

Signatur: KRLU

Jag är doktorand (80%) inom forskningsområdet Hälsa och Vårdvetenskap, på Hälsohögskolan i Jönköping, anställd och finansierad av Högskolan i Borås. Mitt forskningsområde är Etiska problem bland sjukvårdspersonal i samband med internationella militära insatser. På 20% har jag institutionstjänstgöring, vilket kan innebära att vara reflektionsledare på grundkursen (Sjuksköterskeutbildningen) och föreläsningar inom etiska och existentiella vårdfrågor.

Jag har varit anställd av Högskolan i Borås sedan maj 2012. Tidigare arbetade jag som präst i Svenska kyrkan. Jag har en kandidat- och magisterexamen i religionsvetenskap från Uppsala Universitet. Vidare har jag akademiska studier i klassiska språk, juridik och ledarskap. Jag har innehaft kyrkoherdetjänster både i Värmland och i Halland. På senare år mönstrade jag och gjorde grundläggande soldatutbildning för utlandsstyrkan, som det hette på den tiden. Soldatutbildningen genomförde jag eftersom jag har varit bataljonspastor i Kosovo och Afghanistan, därav intresset för just det forskningsområde som jag håller på med. Jag har, tillsammans med mina handledare, en publicerad studie i Journal of Military Medicine.

Områden

Centrumbildningar