Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Kristina Lundberg

Kristina Lundberg

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354508

E-post: kristina.lundberg@hb.se

Rumsnummer: E522A

Signatur: KRLU

Jag är doktorand (80%) inom forskningsområdet Hälsa och Vårdvetenskap, på Hälsohögskolan i Jönköping, anställd och finansierad av Högskolan i Borås. Mitt forskningsområde är Etiska problem bland sjukvårdspersonal i samband med internationella militära insatser. På 20% har jag institutionstjänstgöring, vilket kan innebära att vara reflektionsledare på grundkursen (Sjuksköterskeutbildningen) och föreläsningar inom etiska och existentiella vårdfrågor.

Jag har varit anställd av Högskolan i Borås sedan maj 2012. Tidigare arbetade jag som präst i Svenska kyrkan. Jag har en kandidat- och magisterexamen i religionsvetenskap från Uppsala Universitet. Vidare har jag akademiska studier i klassiska språk, juridik och ledarskap. Jag har innehaft kyrkoherdetjänster både i Värmland och i Halland. På senare år mönstrade jag och gjorde grundläggande soldatutbildning för utlandsstyrkan, som det hette på den tiden. Soldatutbildningen genomförde jag eftersom jag har varit bataljonspastor i Kosovo och Afghanistan, därav intresset för just det forskningsområde som jag håller på med. Jag har, tillsammans med mina handledare, en publicerad studie i Journal of Military Medicine.

Områden

Centrumbildningar