Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Lars Lundberg

Lars Lundberg

Professor, adjungerad

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354508

Mobilnummer: 0706-212876

E-post: lars.lundberg@hb.se

Rumsnummer: E710

Signatur: LALU

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet Prehospital akutsjukvård sedan 2011. Mina särskilda intresseområden är trauma och simulering. Jag är läkare med specialistkompetens i allmän kirurgi + akutsjukvård och är fortfarande kliniskt verksam.

Ett exempel på intressant pågående forskning är simuleringsprojektet SAREK, i samverkan med Högskolan i Skövde. Se informationsvideon om SAREK.

Avhandlingstitel

Pain and hyperalgesia in the human skin.

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander

  • Marie Hindorf, Linköpings Universitet
  • Linda Sonesson, Karolinska Institutet
  • Kåre Karlsson, Jönköping university

Dataspelsforskning inspirerar till nytt ambulansträningscenter


Ett nytt simulatorträningscenter för ambulanssjukvård i Skövde, det håller nu på att bli verklighet genom ett samarbete mellan Högskolorna i Borås och Skövde.