Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Margareta Lundberg Rodin

Margareta Lundberg Rodin

Universitetsadjunkt

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354413

Mobilnummer: 0732-305904

E-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se

Rumsnummer: D428

Signatur: MLR

Jag arbetar vid Högskolan i Borås sedan 2007. Efter att ha varit prefekt vid Bibliotekshögskolan i drygt 6 år övergick jag till att arbeta som lärare och forskare. Mitt område är Offentlig förvaltning: Organisation och Ledarskap.

Jag arbetar som verksamhetschef vid FoU Sjuhärad Välfärd sedan 2014 och som föreståndare vid CVS (Centrum för Välfärdsstudier). Jag arbetar även med projekt, utvärderingar och uppdrag. Just nu är jag verksam i en forskargrupp med uppdrag från Kungl Biblioteket om hur bibliotek använder utvärderingar och en utvärdering av Hälsonavet i Alingsås.

Jag var tidigare kulturchef i Kungsbacka kommun i drygt 20 år och har en fil.lic. inom offentlig förvaltning med titeln Chefer i korstryck - Att hantera krav i politiskt styrda organisationer (2010) Göteborgs universitet.

Pågående arbete

Följeforskning och utvärdering av projektet Hälsonavet i Alingsås 2015-2016 på uppdrag av Folkhälsokommittéen Västra Götalandsregionen.

Följeforskning och utvärdering av ett socialt investeringsprojekt i Västra Götaland 2015-2017 om Tidiga insatser för ökad skolnärvaro.

Områden

Centrumbildningar

Uppdrag

  • Redaktör för Svensk Biblioteksförenings jubileumsbok.
  • Tf. verksamhetschef på FoUS (FoU Sjuhärad Välfärd).
  • Föreståndare för CVS (Centrum för välfärdsstudier).
  • Forskningsuppdrag för Kungl. biblioteket om vilka faktorer som har betydelse för att bibliotek ska få genomslag i sin moderorganisation 2016.
  • Forskningsuppdrag att göra en översyn av den politiska organisationen och organiseringen av VGR via Centrum för Välfärdsstudier vid Högskolan vid Högskolan i Borås där jag genomför en delstudie av vad den politiska styrmodellen innebär för kulturnämndsledamöter i Västra Götalandsregionen 2016.