Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Elena Maceviciute

Elena Maceviciute

Docent

Professor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354355

E-post: elena.maceviciute@hb.se

Rumsnummer: C522

Signatur: EMA

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet digitala resurser och tjänster inom Biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på att utforska e-böckers roll i ett litet språkområde. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2000. Innan dess utbildade jag mig inom Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Vilnius Universitet och arbetade vid samma universitet.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt där två av dem är finansierade av EU och ett av Vetenskapsrådet.

Avhandlingstitel

International library cooperation within UNESCO library programmes

Områden

Uppdrag

Medlem i FUU