Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Katarina Malaga

Katarina Malaga

Professor, adjungerad

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: katarina.malaga@hb.se

Signatur: KTMA

Jag är sedan 2014 adjungerad professor i hållbart byggande med specialitet inom materialteknik med fokus på betong och ytbehandling vid Högskolan i Borås.

Tidigare gjort: MSc i geologi, 1996, GU civ. eng. in Applied Environmental Measurement Techniques, 1998, Chalmers, och fil. dr. i kemi vid GU, 2003. Forskartjänst på SP på enheten för Bygg och Mekanik, 2001-2007.

Fokus: kemisk och mekanisk medbrytning av oorganiskt byggmaterial. Koordinator för SP:s Grants Office för EU-projekt, 2007-2013.

Forskning: Byggmaterial, kemisk nedbrytning av oorganiskt byggmaterial som sten, bruk och puts, mekaniska egenskaper och beständighetsaspekter av byggmaterial, yt- och djupbehandling med moderna impregneringsmedel

Tidigare samarbeten med Högskolan i Borås: 2009 Smart Textiles – Textilhögskolan: Textilarmerad betong för bygg och konst.

Övrigt: Är VD för CBI Betonginstitutet AB, 2014-. Har varit EU-koordinator och EU-chef på SP, haft överblicken över EU-regler kring projekt, skrivit ansökningar, hållit på ekonomiska regler och varit med och granskat forskningsansökningar åt EU. 

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander