Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Jasmina Maric

Jasmina Maric

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354563

Mobilnummer: 0700-143176

E-post: jasmina.maric@hb.se

Rumsnummer: c328

Signatur: jama

Jag arbetar som universitetslektor inom visuell kommunikation, där jag fokuserar på programvaruutveckling för webb och mobil, samt på kommunikation.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2015, och undervisar i Bibliotekshögskolans utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå. Tidigare har jag studerat Kommunikations- och informationsvetenskap på Tilburg Center for Communication and Cognition vid Tilburg University i Nederländerna.

För tillfället deltar jag i forskningsprojektet TACIT och är en del i forskargruppen Social Media Studies. Jag arbetar också med utvecklingsprojekt inom fältet mobilapplikationer för integration av flyktingar och invandrare, samt inom fältet undervisning i samband med så kallade ”21st century skills”.

Publikationer

Maric, J. (2017) The Valleys of Death in Refugee Crisis, International Conference on Social Media, Wearable and Web Analytics, London, UK – The Best Social Media Paper Award

Maric, J. (2017) Teaching for 21st Century? 5Es for 4Cs, PUH-conference proceedings, Borås, Sweden


Maric, J., & Spotti, M. (2016) Immigrants Web Communities: Gateways to Social Capital Construction. In proceedings 3rd European Conference on Social Media Research EM Normandie, Caen, France (p. 206).

Områden

Forskargrupper