Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Merisa Martinez

Merisa Martinez

Doktorand

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354382

E-post: merisa.martinez@hb.se

Rumsnummer: C309

Signatur: mema

Områden

Huvudhandledare