Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Hanna Maurin Söderholm

Hanna Maurin Söderholm

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355989

E-post: hanna.maurin@hb.se

Rumsnummer: C518

Signatur: HAM

Hanna Maurin Söderholms forskningsintressen rör e-hälsa, ny teknik och IT-stöd för samarbete och informationshantering (computer-supported cooperative work, CSCW), framför allt i olika vårdsammanhang. Hon är särskilt intresserad av visuell informations- och kommunikationsteknik  och utmanande användningskontexter som t ex akutsjukvård där olika typer av information (taktil, visuell, textbaserad) används.

Hon disputerade 2013 med sin avhandling Emergency Visualized: Exploring Visual Technology for Paramedic-Physician Collaboration in Emergency Care, där hon undersökte 2D och 3D video för samarbete i akutsituationer mellan sjukvårdare ute på olycksplatser och läkare på sjukhus.

Publikationer och samarbeten i Google Scholar: http://scholar.google.se/citations?hl=sv&user=iNrTB8EAAAAJ

Vad gör Hanna nu? Schema

Utmärkelser

Vinnare av Primaton 2015, Södra Älvsborgs sjukhus Forskarstipendium från Stiftelsen Markussens Studiefond, 2009

Avhandlingstitel

Emergency Visualized: Exploring Visual Technology for Paramedic-Physician Collaboration in Emergency Care.

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar

Handleder doktorander

Uppdrag

2016- Ordförande för Anställningsutskottet på Högskolan i Borås

2014-2016 Förtroendevald ledamot i Anställningsutskottet på Högskolan i Borås

2008-2010 Förtroendevald representant i institutionsstyrelsen för inst. för Biblioteks- och informationsvetenskap