Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Babak Nemat

Babak Nemat

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: babak.nemat@hb.se

Rumsnummer: D624

Signatur: bane

Jag jobbar som doktorand inom området resursåtervinning, med fokus på designaspekterna med avfallshanteringsprocesser. Jag har jobbat på Högskolan i Borås sedan 2016. Före dess läste jag en master i hållbar produkt-serviceinnovation vid Blekinge Tekniska Högskola, och före dess arbetade jag som industridesigner inom akademiska såväl som yrkesmässiga områden.

Just nu arbetar jag på min litteraturöversikt, ”How the design of packaging can influence consumer behaviour in terms of sorting the packaging waste”, där jag fokuserar på livsmedels- och elektronikförpackningslitteratur i syfte att upptäcka en möjlig koppling mellan förpackningsdesign och dess påverkan på konsumenters återvinningsbeteende. 

Områden

Huvudhandledare