Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Karen Nowé Hedvall

Karen Nowé Hedvall

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354483

E-post: karen.nowe_hedvall@hb.se

Rumsnummer: C410

Signatur: NOW

Jag har arbetat som lärare och forskare vid Högskolan i Borås sedan 2001. 2007 disputerade jag inom inriktningen "information management", som studerar hur information används och organiseras inom organisationer och hur organisationer kan ta vara på den kunskap de behöver för att nå sina mål. Mina forskningsintressen är fortfarande inom detta område samt det näraliggande "knowledge management". Dessutom är jag intresserad av organisationsfrågor och ledarskapsforskning med anknytning till bibliotek och andra informationsintensiva verksamheter. 

Avhandlingstitel

Tensions and Contradictions in Information Management: An Activity-theoretical Approach to Information Activities in a Swedish Youth/Peace Organisation

Områden

Centrumbildningar

Uppdrag

Studierektor forskarutbildning vid Högskolan i Borås