Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Agnes Olander

Agnes Olander

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354508

E-post: agnes.olander@hb.se

Rumsnummer: E522a

Signatur: AGOL

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och är knuten till PreHospen via mitt prehospitala forskningsprojekt. Mitt doktorandprojekt har fokus på att identifiera sepsis i ett tidigt prehospitalt skede.

Jag blev färdigutbildad sjuksköterska 2010. Har tidigare arbetat som allmänsjuksköterska inom medicinsk sjukvård. Under 2012 utbildade jag mig till ambulanssjuksköterska och har från den tiden arbetat prehospitalt.

Huvudhandledare: Annelie Sundler, Borås
Bihandledare: Anders Bremer och Henrik Andersson, Högskolan i Borås och Angela Bång, Göteborgs universitet.

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Angela Bång, Göteborgs universitet