Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Ola Pilerot

Ola Pilerot

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354329

E-post: ola.pilerot@hb.se

Rumsnummer: C524

Signatur: OPI

Egen webbplats: https://olapilerot.net/

Avhandlingstitel

Design researchers' information sharing: The enactment of a discipline

Områden