Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Anita Radon

Anita Radon

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4355917

Mobilnummer: 0701-806998

E-post: anita.radon@hb.se

Rumsnummer: L317/U406

Signatur: ANRA

Fil.dr. Forskare i företagsekonomi med inriktning marknadsföring.

Co-associate editor för Journal of Research in Interactive Marketing. Anita Radon har tidigare beviljats post doc stipendium från HUR.

Forskningsmässigt inriktad på studier av varumärken och konsumtion. Ofta belyses interaktionen mellan varumärket, konsumenten, kommunikation samt interaktion konsumenter emellan i en digital miljö.

Anita är co-associate editor för Journal of Research in Interactive Marketing och jobbar för närvarande med en specialutgåva som fokuserar på handelns digitalisering.

Anita är en del av centrumbildningen SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing vars syfte är att vara en mötesplats och erbjuda en forskningsmiljö där handelsföretag kan utveckla nya affärsidéer, testa digitala komplement som beslutsstöd och mycket annat. En del av verksamheten inom ramen för SIIR bedrivs i ett tillämpat forskningslabb, uppbyggt som en butik.

Avhandlingstitel

The Rise of Luxury Brands Online: A study of how a sense of luxury brand is created in an online environment

Områden

Centrumbildningar