Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Kamran Rousta

Kamran Rousta

Universitetsadjunkt

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354644

E-post: kamran.rousta@hb.se

Rumsnummer: D627

Signatur: KOU

Områden

Huvudhandledare

Vår roll i avfallshanteringssystem


Kamran Rousta berättar om sociala aspekter i avfallshantering. Med sopsortering går avfall från att vara sopor till att bli en resurs.

Låna en forskare


”Låna en forskare” blev en succé. Omkring 840 elever i 20 klasser fick besök av en forskare och många frågor blev besvarade. Kamran Rousta var en av forskarna som lånades ut.

Kamran Rousta berättar om sin forskning om sociala aspekter av avfallshantering