Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Madumita Sadagopan

Madumita Sadagopan

Doktorand

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: madumita.sadagopan@hb.se

Signatur: MDSA

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare

Bihandledare