Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Jonas Söderholm

Jonas Söderholm

Universitetsadjunkt

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354179

Mobilnummer: 0709-459860

E-post: jonas.soderholm@hb.se

Rumsnummer: C405

Signatur: JSM

Forskningsintressen

  • Folkbiblioteket i samhället
  • Lånande och konsumtion
  • Materialitet
  • Hållbar utveckling av community, närsamhället
  • 'Icke-traditionella' bibliotek, t.ex. verktygsbibliotek

Avhandlingstitel

Borrowing and lending tools: The materiality of x-lending libraries

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

Uppdrag

Hållbarhetsrådet (2014– )

Tidskriften Human IT, redaktör (2008, 2010–2012, 2014– )

Arbetsgruppen Föräldraskap i akademin (GU, 20092010)

Jonas berättar om verktygsbibliotek och hållbar utveckling av närsamhället