Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Jonas Söderholm

Jonas Söderholm

Universitetsadjunkt

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354179

Mobilnummer: 0709-459860

E-post: jonas.soderholm@hb.se

Rumsnummer: C405

Signatur: JSM

Forskningsintressen

  • Folkbiblioteket i samhället
  • Lånande och konsumtion
  • Hållbar utveckling av community, närsamhället
  • 'Icke-traditionella' bibliotek, t.ex. verktygsbibliotek

Avhandlingstitel

Borrowing and lending tools: Exploring libraries as public services facilitating systematic borrowing of things

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

Uppdrag

Hållbarhetsrådet (2014– )

Tidskriften Human IT, redaktör (2008, 2010–2012, 2014– )

Arbetsgruppen Föräldraskap i akademin (GU, 20092010)

Jonas berättar om verktygsbibliotek och hållbar utveckling av närsamhället