Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Susanne Strömberg Jämsvi

Susanne Strömberg Jämsvi

Universitetsadjunkt

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4355948

E-post: susanne.stromberg_jamsvi@hb.se

Rumsnummer: B609A

Signatur: suj

Områden