Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Johan Sundeen

Johan Sundeen

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354349

Mobilnummer: 0733-566140

E-post: johan.sundeen@hb.se

Rumsnummer: D508

Signatur: JSU

Min forskning är som regel situerad i gränssnittet mellan kultur, samhälle och kyrka med särskild inriktning på olika former av offentlighetsteologi. Jag är för närvarande aktiv i forskningsprojektet Arvet efter 1968 som finansieras av Jonsonstiftelsen och inom vilket jag skriver om 68-vänsterns påverkan på och inflytande inom Svenska kyrkan. Jag har också ett sidoprojekt som rör antinazisten och samariten Birger Forell och som senast kommit till uttryck i forskningsessän Ett nytt Tyskland på brittisk mark: Birger Forells arbete bland krigsfångar 1944-1948 (2013)

Min forskarutbildning genomfördes vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Jag har varit fast anställd vid Högskolan i Borås sedan 2007.

Utvalda publikationer

Avhandlingstitel

Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen (2008)

Centrumbildningar

Handleder doktorander

Johan Sundeen berättar om forskningen kring Birger Forells gärning under och efter andra världskriget.