Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Elisa Tattersall Wallin

Elisa Tattersall Wallin

Doktorand

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354036

E-post: elisa.tattersall_wallin@hb.se

Rumsnummer: C322

Signatur: elta

Jag är doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot läsforskning. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag nutida läspraktiker hos svenska tonåringar med ett särskilt fokus på digital läsning och ljudböcker.

Jag tog min masterexamen från Bibliotekshögskolan 2016 och jobbade efter examen som mångspråksbibliotekarie på ett folkbibliotek. Jag har tidigare studerat dramatik och teatervetenskap och har en magisterexamen från Göteborgs universitet.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare