Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Peter Therning

Peter Therning

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354621

E-post: peter.therning@hb.se

Rumsnummer: D830

Signatur: PT

Områden