Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Ann-Britt Thorén

Ann-Britt Thorén

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354747

E-post: ann-britt.thoren@hb.se

Rumsnummer: D729

Signatur: ANTH

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet akut och prehospital vård med fokus på reflektion och lärande. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan år 2012. Innan dess arbetade jag på Linnéuniversitetet i Växjö under fyra år.

Avhandlingstitel

How can we optimize bystander basic life support in cardiac arrest?

Områden