Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Agneta Thörner

Agneta Thörner

Universitetsadjunkt

Sektionen för förskollärarutbildning

Telefonnummer: 033-4355975

E-post: agneta.thorner@hb.se

Rumsnummer: A601B

Signatur: ATH

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet pedagogiskt arbete med fokus på hur pedagoger tar tillvara på barns intresse i förskolan. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2006. Innan dess hade jag en tjänst som förskollärare i Borås stad.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare