Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

David Usino

David Usino

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: david.usino@hb.se

Rumsnummer: D628

Signatur: daus

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Resursåtervinning. Jag började mina forskarstudier här på Högskolan i Borås hösten 2017. Innan det studerade jag till kemiingenjör vid Nnamdi Azikiwe University, Nigeria (Bsc) samt industriteknik med specialisering i kvalitets- och miljöledning på Högskolan i Borås (Msc) och innovativ och hållbar kemisk teknik vid Chalmers (Msc).

För närvarande är jag en del av ett projekt inom förbränning och termisk behandling där syftet är att undersöka eller utveckla en generell modell för pyrolysoljeproduktion.

Forskargrupper