Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Steven Wainaina

Steven Wainaina

Doktorand

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: steven.wainaina@hb.se

Rumsnummer: D628

Signatur: STWA

Avhandlingstitel

Production of organic acids & their derivatives via anaerobic digestion & syngas fermentation

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare