Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Thomas Wilson

Thomas Wilson

Senior professor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: thomas.wilson@hb.se

Rumsnummer: C528

Signatur: TOW

Jag arbetar som seniorprofessor inom informationsvetenskap där jag studerar människors beteende i relation till information, digitalt bevarande och teknologisk innovation i form av e-böcker. Jag har arbetat deltid vid Högskolan i Borås sedan 1998. Innan det arbetade jag under 15 år som chef för Department of Information Studies vid University of Sheffield.

Jag har deltagit i det EU-finansierade projekten, EURYDICE, SHAMAN och PERICLES, och i ett projekt om e-boksfenomenet i Sverige finansierat av Vetenskapsrådet. Läs mer här (extern länk)

Områden